هاکان منگوچ

هاکان منگوچ

هاکان منگوچ نوازنده و نویسنده است. او در رسانه های اجتماعی پیشنهادات کاملی را برای یک زندگی صلح آمیز ارائه می دهد و قطعات جدیدی را که خودش می نوازد به اشتراک می گذارد.

کتاب های هاکان منگوچ

موعد مقرر


شاگرد شمس بودن


18 پند مولانا


من نی هستم


21 قانون مولانا


هیچ ملاقاتی تصادفی نیست


Ben ney'im


Gitmeli Miyim Kalmalı Mıyım