مهتا مقصودی

مهتا مقصودی

مهتا مقصودی مترجم ایرانی متولد سال 1368 می باشد.

کتاب های مهتا مقصودی

دورهمی مومیایی ها


به خاطر آنیا


بادبادک زرد


متل کالیویستا


زیر سقف آسمان