فیلیپ تتلاک

فیلیپ تتلاک

فیلیپ اچ تتلاک ، متولد 1954 ، نویسنده علوم سیاسی کانادایی-آمریکایی است و در حال حاضر استاد دانشگاه آننبرگ در دانشگاه پنسیلوانیا است .

کتاب های فیلیپ تتلاک

هنر پیش بینی