سوزان ام کولیج

سوزان ام کولیج

سارا چاونسی وولسی (29 ژانویه 1835 - نهم آوریل 1905) نویسنده کودک آمریکایی بود که تحت نام قلم سوزان کولیج می نوشت. وولسی در 29 ژانویه سال 1835 در خانواده ثروتمند و تأثیرگذار New England Dwight در کلیولند، اوهایو متولد شد. پدر وی جان مامورف وولسی (1896-1796) و مادرش جین اندروز بود، و گامل وولسی نویسنده و شاعر خواهرزاده او بود. او بخش عمده ای از دوران کودکی خود را در نیو هاون کانکتیکات پس از اینکه خانواده اش در سال 1852 به آنجا نقل مکان کردند. وولسی در طول جنگ داخلی آمریکا (1861-1861) به عنوان پرستار کار کرد، پس از آن شروع به نوشتن کرد. او هرگز ازدواج نکرد و تا زمان مرگ در خانه خانواده خود در نیوپورت، رود آیلند سکونت داشت. او ویرایش شرح حال زندگی نامه و مکاتبات خانم Delaney (1879) و دفترچه خاطرات و نامه های فرانسیس برنی (1880) را نوشته است.

کتاب های سوزان ام کولیج

رویای کتی