وینفرد آلدریچ

وینفرد آلدریچ

وینفرد آلدریچ یک مقام پیشرو در زمینه برش الگوی و نویسنده شش عنوان مد است. وینفرد قبلاً استاد فناوری لباس در دانشگاه ناتینگهام ترنت و طراح مد بود. او همچنان به تحقیق روی شیوه های طراحی الگوی ادامه می دهد.

کتاب های وینفرد آلدریچ