ابوالفضل الله دادی

ابوالفضل الله دادی

ابوالفضل اللهدادی متولد سال ۱۳۶۱ در قم، تحصیلکردهی رشتهی زبان و ادبیات فرانسه و فارغالتحصیل کارشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۸۵ و کارشناسیارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال ۱۳۹۰ است.وی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به مدت دو سال معاونت سرویس فرهنگی روزنامهی تهرانامروز را برعهده داشت و از سال ۱۳۹۲ نیز دبیر سرویس بینالملل روزنامهی هفت صبح است. او همچنین با روزنامههای روزگار، کسبوکار، نام و نشان تجاری، نسل فردا و هفتهنامههای همشهریجوان، تماشاگران امروز و ماهنامهی سینمایی ۲۴ همکاری داشته است منبع سایت : Nashreney.com

کتاب های ابوالفضل الله دادی

محاکمۀ خوک


روستای محوشده


کابل اکسپرس


بد


سه گانه کابل


مرد کابل


برای این لحظه متشکرم


همه تابستان بدون فیسبوک


پسرانی از جنس روی


لالایی


ژان ژنه و معماری خلا


ساعت 10 صبح بود


بیشتر بخوانید

سوتلانا الکسیویچ، یک زن با قلمی شگفت انگیز و لایق جایزه نوبل ادبیات

آیا تا به حال نام سوتلانا الکسیویچ به گوش شما خورده؟ او یک نویسنده زن اهل بلاروس است که در سال 2015 موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات شد. با ما همراه شوید تا او را بهتر بشناسید.