کریستوفر واکر

کریستوفر واکر

کریستوفر بی. اف. واکر (متولد 1942) یک مورخ و دانشگاهی انگلیسی است که در زمینه زبان و تاریخ آشور تخصص دارد.

کتاب های کریستوفر واکر

تاریخ خط میخی