ویلیام جی بیزلی

ویلیام جی بیزلی

ویلیام جرالد بیزلی متولد 22 دسامبر 1919 و درگذشته 19 نوامبر 2006 یک دانشگاهی ، نویسنده ، ویراستار ، مترجم و ژاپن شناس انگلیسی بود. وی استاد تاریخ خاور دور در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن بود. در سال 1947 بیزلی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی (SOAS) به عنوان مدرس تاریخ خاور دور منصوب شد. وی استاد تاریخ خاور دور در سال 1954 شد ، پستی که وی تا سال 1983 در اختیار داشت.

کتاب های ویلیام جی بیزلی

ظهور ژاپن مدرن