رزماری کرامپتون

رزماری کرامپتون

رزماری کرامپتون Rosemary Crompton ، (22 آوریل 1942 - 17 اوت 2011) یک جامعه شناس و استاد دانشگاه انگلیسی، متخصص در طبقه و جنسیت بود. او از سال 1999 تا 2008 استاد جامعه شناسی در دانشگاه سیتی بود: سپس به عنوان استاد برجسته معرفی شد. وی پیش از این دستیار تحقیقاتی در دانشگاه کمبریج، مدرس دانشگاه شرق آنگلیا و دانشگاه کنت بوده است و در دانشگاه لستر صندلی داشت.

کتاب های رزماری کرامپتون

طبقه و قشربندی اجتماعی