فیروز توفیق

فیروز توفیق

دكتر فيروز توفيق سال ۱۳۱۳ در شهر تبريز ديده به جهان گشود و در خانواده اي فرهنگ دوست و اصيل رشد كرد، پدرش پزشك و مادرش ‏خانه دار بود كه به تربيت و رشد فرزندانش اهميت مي داد. دوران ابتدايي را در مدرسه مهر تهران و متوسطه را در مدرسه البرز گذراند. براي ‏ادامه تحصيل به كشور سوئيس رفت و در دانشگاه ژنو (دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي) ادامه تحصيل داد و توانست مدرك ليسانس و ‏دكتراي خود را در رشته جامعه شناسي دريافت كندگروه : علوم انساني رشته : اقتصادگرايش : جامعه شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : ـ گذراندن دوران تحصيلي دبيرستان در دبيرستان البرز ـ اخذ مدرك كارشناسي و دكترا از دانشگاه علوم اقتصادي و اجتماعي ژنو هم دوره اي ها و همکاران : از همكاران فيروز توفيقي ميتوان به مهندس عظيمي، ايرج صديقيان و هايده نصيري اشاره كرد.‏مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فيروز توفيق سال ۱۳۷۷ به بعد به مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران منتقل شد و در آنجا به عنوان مدير تلفيق طرح هاي ‏كالبدي مناطق البرز جنوبي، جنوب غربي، زاگرس و آذربايجان بود. فيروز توفيق درسال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ نيز به عنوان عضو شركت مهندسان ‏مشاور شمارگان در تهيه طرح مجموعه شهري مشهد همكاري داشته است.

کتاب های فیروز توفیق