استیون هینز

استیون هینز

استیون هینز (1945–2012) یک نظریه پرداز سازمانی آمریکایی، مشاور مدیریت، نویسنده کتابهای مربوط به مدیریت و تفکر سیستم ها بود. استفان هینز موفق به اخذ مدرک کارشناسی در مهندسی از آکادمی دریایی ایالات متحده شد. او همچنین در دانشگاه معبد برای دکتری مدیریت و روانشناسی آموزشی کار کرد، اما پایان نامه را کامل نکرد. وی در دانشگاه جرج واشنگتن، استاد علوم مدیریت را در زمینه توسعه سازمانی دریافت کرد.

کتاب های استیون هینز

رویکرد تفکر سیستمی