استیون تانسی

استیون تانسی

استیون تانسی (Stephen Tansey) نویسنده اصلی کتاب سیاست: مبانی و تجارت، IT و جامعه اکنون بازنشسته شده و در استورمینستر مارشال، نزدیک ویمبورن مینستر، دورست، انگلیس، ساکن هستند. در بیشتر دوران تحصیلی من سیاست را در دانشگاه بورنموث و پیشینیان آن - کالج فناوری بورنموث، انستیتوی آموزش عالی دورست و پلی تکنیک بورنموث تدریس می کردم. قبل از آن به مدت سه سال در دانشگاه ایفای نیجریه - که اکنون به عنوان دانشگاه اوبافمی اوولولو شناخته می شود - سخنرانی می کردم. من همچنین پست های سیاسی نیمه وقت یا موقت در دانشگاه Exeter ، دانشگاه آزاد و WEA برگزار کرده ام. افتخار می کنم که به همراه همسرم سو، یکی از مربیان پیشگام دانشگاه آزاد بوده ام. در حال حاضر من یک کارگاه فلسفی را هماهنگ می کنم و هر از گاهی دوره های سیاسی و فلسفه را در دانشگاه عصر سوم تدریس می کردم. در حرفه خودم نیز به تدریس فناوری اطلاعات، مطالعات تجاری، جامعه شناسی و مطالعات لیبرال پرداخته ام!

کتاب های استیون تانسی

مقدمات سیاست