علی اصغر سلطانی

علی اصغر سلطانی

علی‌اصغر سلطانی (متولد ۱۳۴۷ در آمل) زبان‌شناس ایرانی و دانشیار دانشگاه باقرالعلوم است. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه تحلیل گفتمان است. سلطانی دوره دبیرستان را در دبیرستان امام خمینی آمل گذراند و دیپلم تجربی گرفت. لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس زبان‌شناسی همگانی را از دانشگاه تربیت مدرس گرفت. سپس با نگارش رساله‌ای دربارهٔ تحلیل گفتمان جریان‌های سیاسی پس از دوم خرداد به راهنمایی محمد دبیرمقدم و مشاورهٔ داود فیرحی از دانشگاه علامه طباطبایی دکترا گرفت. این رساله به صورت کتاب منتشر شد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت. از سال ۱۳۷۵ تاکنون استاد گروه زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم است. او در دانشگاه تهران و دانشگاه حضرت معصومه نیز تدریس می‌کند.

کتاب های علی اصغر سلطانی

نگارش دانشگاهی-مقاله نویسی


نگارش دانشگاهی


اصول و روش نگارش دانشگاهی


قدرت، گفتمان و زبان