آنتونی مرسینو

آنتونی مرسینو

آنتونی مرسینو ، PMP (Northfield، IL) بیش از 20 سال تجربه مدیریت پروژه دارد. او در IBM ، Ameritech و Unisys Worldwide کار کرده است و برای مشتریانی از جمله ابوت و دانشگاه شیکاگو مشاوره می کند. او دوره هایی را برای ESI International و University Northwest تدریس می کند و عضو انجمن سخنگوی ملی و موسسه مدیریت پروژه است.

کتاب های آنتونی مرسینو