عباس گمار

عباس گمار

عباس گمار متولد سال 1363، کارشناس خبره در حوزه بانکداری سرمایه گذاری، ارزشیابی سهام شرکت ها و مشاوره استراتژیک، مدیر ارزشیابی سهام بیش از 130 شرکت، کاندیدای سطح نهایی CFA، و دانش آموخته مهندسی مالی می باشد.

کتاب های عباس گمار