حمید اباذری

حمید اباذری

نوزده اسفند سال ۱۳۵۹ در اصفهان بدنیا آمدم. در شهرهای زیادی زندگی کرده‌ام اما بیشتر از همه در دزفول. دانشگاه در رشته ارتباطات هوانوردی قبول شدم و بعد از تمام شدن درسم ۱۶ سال در فرودگاه آبادان مشغول به کار بودم. چند ماهی هم هست به تهران منتقل شده‌ام و در اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌های کشور مشغول به کارم. نوشتن را سال ۸۷ شروع کردم و اولین اثرم مجموعه داستان «خائن دوجانبه» در انتشارات سروش سال ۹۰ چاپ و نامزد کتاب سال شد.
«هوشا در جستجوی راز زیست گنبد» دومین اثرم، رمانی علمی تخیلی برای نوجوانان بود که در انتشارات امیرکبیر منتشر شد و «آرمان در جستجوی دوست» رمانی تخیلی که باز هم برای رده سنی نوجوان در انتشارات چکه اندکی بعد از رمان قبلی‌ام چاپ شد.

کتاب های حمید اباذری

فرغولی و از ما بهترون


اژدهای عینکی کله اره ای