نرجس محمدی

نرجس محمدی

« نرجس محمدی » سال ۱۳۶۴ درمشهد به دنیا آمد. او فارغ‌التحصیل رشته‌ گرافیک و تصویرگر و نویسنده است. آثاراو منتخب جشنواره‌های داخلی و خارجی بسیاری شده است.
شایان ذکراست ، محمدی علاوه بر تصویرگری کتاب کودک، کارهایی مستقل، که می‌توان آنها را ترکیب نقاشی و تصویرسازی دانست، نیز انجام می‌دهد. امروزه تصویرسازی شاخه‌های متعددی پیدا کرده و بحث نزدیکی تصویرگری به فاین‌آرت دربسیاری از کشورها رواج یافته است. بنابراین مقوله تصویرسازی از کتاب و مجله خارج شده و شکلی مستقل پیدا کرده و نمایش داده می‌شود. در همین راستا سال گذشته نمایشگاهی از آثار محمدی دراسپانیا برگزار شد و آثاری که مستقل از متن به وجود آمده بودند به نمایش درآمد.

کتاب های نرجس محمدی

چه فکر خوبی!