آلن سر

آلن سر

آلن سر (متولد 21 اکتبر 1956 ، بیاریتز، فرانسه) بیش از 100 عنوان برای کودکان در هر سنی نگاشته است، که بسیاری از آنها به زبان های دیگر ترجمه شده اند. در سال 1996، سر انتشارات بسیار مورد توجه فرانسه، Rue du Monde را تأسیس کرد، که ماموریت آن تهیه كتاب هایی به كودكان است كه به آنها اجازه می دهد جهان را زیر سوال ببرند.

کتاب های آلن سر

حق دارم کودک باشم