پیدر فین شو

پیدر فین شو

پیدر فین شو یک کارآفرین و مدیر ارشد پروژه است و سابقه ای در توسعه کسب و کار در بخش رسانه های اینترنتی دارد.

کتاب های پیدر فین شو

ربات ها