جیمی سامنر

جیمی سامنر

جیمی سامنر نویسنده ی آمریکایی کتاب های کودک و نوجوان است.او برای نیویورک تایمز و واشنگتن پست و همچنین سایر نشریات نوشته است و سردبیر نقد و بررسی ادبیات مامان است. او همچنین از یک پسر مبتلا به فلج مغزی دارد و در ادبیات ،درباره ناتوانی می نویسد و صحبت می کند. او عاشق داستان هایی است که خرد و زیبایی همه بچه ها را نشان می دهند. او و خانواده اش در نشویل ، تنسی زندگی می کنند.

کتاب های جیمی سامنر

روی چرخ زندگی