پتی لاول

پتی لاول

پدر پتی لاول وقتی دختر بچه بود بهترین داستانها را برای او تعریف می کرد و به او الهام بخش بود که خودش بنویسد. پتی دوره ابتدایی را در لندن، ویرجینیا، هارلم و لانگ آیلند تدریس کرده است. وی در حال حاضر کلاس اول را تدریس می کند و در گلن کاو، نیویورک زندگی می کند.

کتاب های پتی لاول

وروجک