منوچهر کریم زاده

منوچهر کریم زاده

منوچهر کریم‌زاده نویسنده و تصویرگر ایرانی می باشد.

کتاب های منوچهر کریم زاده

کشاورز و خروس


چهل قصه


همه حق دارند


پسران تشمال


دالو مروارید


بز ریش سفید


راز چشمه جواهر


پول خون بابا


به دوست خود نخند!


افسانه درخت جوان