کن واتانابه

کن واتانابه

کن واتانابه متولد سال 1976 ، در ژاپن به صورت دو زبانه رشد کرد و در ایالات متحده در دانشکده بازرگانی ییل و هاروارد تحصیل کرد. وی شش سال مشاور مدیر در شرکت مک کینزی بود. وی بنیانگذار و مدیر عامل شرکت آموزشی ، سرگرمی و رسانه ای خود ، دلتا استودیو است.

کتاب های کن واتانابه

آشنایی با روش مسئله گشایی