لیونر فلیشر

لیونر فلیشر

لیونر فلیشر متولد 5 سپتامیر 1932 ، نویسنده ی آمریکایی است که کتاب او "مرد بارانی" به بیشتر زبان های دنیا ترجمه ، و فیلمی پرفروش از آن ساخته شده است.

کتاب های لیونر فلیشر

مرد بارانی