پل استر

پل استر

پل بنجامین اوستر، رمان نویس، فیلمنامه نویس، شاعر و مترجم آمریکایی است. او متولد نیوآرک، نیوجرزی است. شهرت او بیشتر به خاطر مجموعه ی سه گانه ی نیویورک است. همچنین از فیلم نامه های او می توان به لولو روی پل اشاره کرد

کتاب های پل استر