ناتان گاردلز

ناتان گاردلز

ناتان گاردلز متولد 22 دسامبر سال 1952 مشاور ارشد مؤسسه برگرن و سردبیر دبیرخانه ورلدپست است. وی همچنین از سال 1985 مدیر كل فصلنامه چشم اندازهای جدید (NPQ) و... است که از سال 1989 یه 15 میلیون خواننده دست یافته است.

کتاب های ناتان گاردلز

الگوی امریکایی پس از عراق