فاطمه سادات دیباج

فاطمه سادات دیباج

دکترفاطمه سادات دیباج متولد سال 1360 ،  دکتری رشته­ ی مشاوره خانواده ، مدرس دانشگاههای اصفهان و پیام نور می باشد. وی در معاونت آموزشی شهرداری برای برگذاری کارگاههای مختلف در خصوص مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده و کودک ، با مرکز خدمات مشاوره آفتاب ، با مرکز مشاوره زندگی بهتر ، و... همکاری داشته است.

کتاب های فاطمه سادات دیباج

همسری که به من میاد