رامین کریمی

رامین کریمی

رامین کریمی(متولد سال ۱۳۵۶)، پژوهشگر روانشناسی خانواده است. 

کتاب های رامین کریمی

زندگی بدون خشم


روان شناسی تناسب اندام


روانشناسی هیچ کاری نکردن


بیگ بنگ، فلسفه و خدا


زندگی عاقلانه


مارتین سلیگمن


از من تا من


ادوین ری گاتری


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.