ناصر سلطانی

ناصر سلطانی

سیدناصر سلطانی سال 1355 در تهران متولد شد. سال 1374 دیپلم خود را در رشتۀ ادبیات و علوم انسانی گرفت. سال 1374 وارد دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران شد، و سال 1377 دورۀ کارشناسی را به اتمام رساند. سال 1378 مقطع کارشناسی ارشد را در رشتۀ حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی پی گرفت نیز در سال 2006 م. موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بنیادین از دانشگاه اِکس مارسی 3 پل سزان شد و مدرک دکترای خود را نیز از همان دانشگاه اخذ کرد. او جدای از وکالت و مشاورۀ حقوق با برخی از مؤسسات پژوهشی چون مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، موسسه حقوقی سیمای قانون برای توسعه حقوقی و دانشگاه بهشتی همکاری داشته و مقالاتی چند تألیف و ترجمه کرده است.


 

کتاب های ناصر سلطانی

حقوق اداری


حقوق اداری


درآمدی بر حقوق اساسی