ناتلی سبانز

ناتلی سبانز

نتلي سبانز استاد علوم شناختی در دانشگاه اروپای مرکزی است. علایق پژوهشی وی حول محور شناختی و عصبی تعامل اجتماعی و با تمرکز ویژه بر نحوه هماهنگی اقدامات خود با دیگران می چرخد. در حال حاضر علاقه اصلی او این است که چگونه ما با شرکت در اقدامات مشترک و مشاهده دیگران که باهم عمل می کنند ، یاد می گیریم. وی پس از اخذ مدرک دکترای خود در انستیتوی تحقیقات روانشناسی ماکس پلانک ، مونیخ ، ملاقات هایی را در دانشگاه راتگرز (ایالات متحده) ، دانشگاه بیرمنگام (انگلستان) و دانشگاه رادبود انجام داده است. ناتالی دریافت کننده جایزه پژوهشگر جوان بنیاد علوم اروپا و جوایز ذهن و مغز جوان است.

کتاب های ناتلی سبانز

اختلالات قصد