گرگوری فونارو

گرگوری فونارو

گرگوری فونارو در کرانستون رود آیلند بزرگ شده و اولین داستان خود با عنوان "ارواح در پنجره" را در کلاس چهارم نوشت. او این را بهترین کار خود می داند ، اما متأسفانه با گذشت زمان از بین رفته است. پس از دبیرستان ، گرگوری در دانشگاه تئاتر در دانشگاه نیوهمپشایر فارغ التحصیل شد و پس از کارهای مختلف بازیگری ، کارشناسی ارشد خود را در هنرهای تئاتر از دانشگاه براون و مدرکی در بازیگری از هنرستان FSU / Asolo دریافت کرد. او در دانشگاه کارولینای شرقی درام را تدریس می کند.

کتاب های گرگوری فونارو

عمارت مرموز 2


عمارت مرموز