فرشته مجیب

فرشته مجیب

فرشته مجیب متولد سال 1326 تهران است. او از پیشکسوتان قصه‌گویی است. او مدرس قصه‌گویی است و مقاله‌ها و پژوهش‌های زیادی در این حوزه انجام داده است.
دکتر فرشته مجیب، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که قریب ۳۵ سال در زمینه قصه و قصه‌گویی مهارت دارد و صاحب تالیف در این زمینه است.

کتاب های فرشته مجیب