سعید رحیمیان

سعید رحیمیان

سعيد رحيميان استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در سال ۱۳۴۴ در شيراز متولد شد . در سال ۱۳۶۲ پس از اخذ دیپلم تجربي در حوزه علميه شيراز و قم مراحل تحصيلات فقه اصول منطق فلسفه و تفسير را تا چندین سال درس خارج نزد اساتيد معقول و منقول پي گرفت. ایشان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس قم(دارالشفا)، ۱۳۷۲، و دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۷۷، در مقطع دکتری فلسفه و حکمت اسلامی است.

کتاب های سعید رحیمیان

نام ها و نشان ها


مقدمه ای بر حکمت اشراق


مدخلی بر عرفان شیعه


آیت بصیرت


دامگه راه و رهزن های سلوک


حدیث ساغر و می


حل پارادوکس های منطقی


دفتر دانایی