پیتر سوانسن

پیتر سوانسن

پتر سوانسون نویسنده پنج رمان است ، از جمله The Kind Worth Killing ، برنده جایزه کتاب انجمن New England Society و فینالیست CWA Ian Fleming Steel Dagger و Her Every Fear ، کتاب NPR سال. کتابهای وی به 30 زبان ترجمه شده است ، و داستان ها ، شعرها و ویژگی های وی در داستان علمی تخیلی Asimov ، The Atlantic Monthly ، Measure ، The Guardian ، The Strand Magazine و Magazine Yankee ظاهر شده است.

فارغ التحصیل کالج ترینیتی ، دانشگاه ماساچوست در امرسست و کالج امرسون است ، وی به همراه همسر و گربه خود در سامرویل ، ماساچوست زندگی می کند.

کتاب های پیتر سوانسن

کتابفروش