تاماس الکساندر سلزاک

تاماس الکساندر سلزاک

تاماس الكساندر سلزاك زاده 12 ژوئیه 1940 در بوداپست ، فیلسوف كلاسیك آلمانی است. وی مدیر گروه زبان شناسی یونانی و مدیر بایگانی افلاطون دانشگاه ایبرهارد کارلس بود. همچنین استاد مدعو و عضو دانشکده فلسفه است. وی توانست مقدمه خود را درباره فلسفه افلاطونی ، که به زبان های متعددی ترجمه شده بود ، جمع آوری کند.

کتاب های تاماس الکساندر سلزاک

خوانش افلاطون