تی اچ وایت

تی اچ وایت

ترنس هنبری "تیم" وایت (۲۹ مارس ۱۹۰۶ – ۱۷ ژانویه ۱۹۶۴) نویسنده انگلیسی بود که برای نوشتن زنجیره کتاب‌های شاه آرتور مشهور است و اولین بار در سال ۱۹۵۸ در قالب کتابی با عنوان پادشاه پیشین و آینده منتشر شد. یکی از به یاد ماندنی‌ترین داستان‌هایش، اولین قسمت از همین مجموعه شمشیر در سنگ است که در سال ۱۹۳۸ در قالب کتابی جداگانه منتشر شد.

کتاب های تی اچ وایت

شمشیر در سنگ