شوکت مکاری

شوکت مکاری

شوكت مكاري در سوریه به دنیا آمد و در هر دو جامعه مسلمان و مسیحی زندگی کرده است. وی دکترای خود را در مطالعات اسلامی از دانشگاه سوربن پاریس به دست آورد و به عنوان مدرس مطالعات اسلامی در کالج مسیحیان "آل نیشنز" در انگلستان کار کرده است. او همچنین نویسنده "در تقاطع اسلام و مسیحیت" است.

کتاب های شوکت مکاری

عذر و عفو