کمال ابودیب

کمال ابودیب

کمال ابودیب (متولد 1942 در صفیتا ، سوریه) رئیس عربی دانشگاه لندن است. او یکی از اعضای معتمد Leverhulme Trust بود. وی از دانشگاه دمشق، کالج ترینیتی، آکسفورد و کالج سنت جان، آکسفورد فارغ التحصیل شد. وی مجله مواكیف را با شاعر آدونیس ویرایش كرد. 

کتاب های کمال ابودیب

صور خیال در نظریه جرجانی