رابرت فیلمر

رابرت فیلمر

سر رابرت فیلمر زاده ۱۵۸۸ و درگذشته ی ۱۶۵۳ ، نظریه‌پرداز سیاسی اهل انگلستان بود که در آثار خود به دفاع از حقوق الهی پادشاهان پرداخت. شناخته‌شده‌ترین اثر او «پدرسالار» نام دارد که جان لاک در دو رساله در باب حکومت به نقد تفصیلی این اثر می‌پردازد. فیلمر خود از منتقدان توماس هابز و جان میلتون بود. فیلمر پدرسالاری را تنها رابطه قدرت مشروع در جهان می‌دانست که هم در سطح خانواده و هم در سطح حکومت به آن قائل بود و بر این باور بود که این سلسله مراتب قدرت خواسته خداوند است. او برای توجیه موضع خود بر داستان آدم و حوا که در کتاب مقدس آمده تکیه می‌کند.

کتاب های رابرت فیلمر

پدر سالار