ورا پایفر

ورا پایفر

ورا پ‍ای‍ف‍ر یک متخصص هیپنوتیزم و تجزیه و تحلیل واجد شرایط با یک تمرین خصوصی بسیار موفق است. وی همچنین در انگلستان و آلمان کارگاههای آموزشی مثبت اندیشی و مدیریت استرس را برگزار می کند و مدیر بنیاد Peiffer است ، سازمانی که به تدریس مهارت های زندگی عملی مشغول است.

کتاب های ورا پایفر