جرمی هاروود

جرمی هاروود

جرمی هاروود بیش از 30 سال در انتشارات فعالیت داشته است. علاقه وی به داروهای مکمل - به ویژه گیاه شناسی - با کشف مجموعه دست ساز ویکتوریای داروهای سنتی مردمی برانگیخته شد. از آن زمان وی چندین کتاب در این زمینه را ویرایش و مشارکت کرده است.

کتاب های جرمی هاروود

تاریخچه فراماسونری