مجتبی گلستانی

مجتبی گلستانی

مجتبی گلستانی متولد سال 1360 ، نویسنده و مترجم حوزه فلسفه است. او دارای مدرک دکتری فلسفه‌ اخلاق است و همچنین پژوهشگر فلسفه و منتقد ادبی می باشد.

کتاب های مجتبی گلستانی

واسازی متون جلال آل احمد