سعید لیلاز

سعید لیلاز

سعید لیلاز مهرآبادیمتولد سال 1342 استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی است. وی استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی و سردبیر روزنامه توقیف‌شده سرمایه بود. او اکنون قائم‌مقام ایران خودرو دیزل است و پیش‌تر نیز مدیرعامل سبلان خودرو مایوان بود.

کتاب های سعید لیلاز