علی شاهری

علی شاهری

علی شاهری زاده ی سال 1347 ، کارشناس زبان و ادبیات فارسی است. دیپلمش را در رشته‌ی برق از هنرستان فنی لاهیجان در سال ۱۳۶۶ گرفت و در سال ۸۲ نیز از دانشگاه شیراز در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی فارغ‌التحصیل شد. او تا به حال کتاب‌های شاهنامه‌ی فردوسی به نثر (۱۶ جلد)، سمک عیار (۲ جلد)، سندباد نامه، شهبازان قله‌های ادب پارسی، تصحیح، مقدمه و شرح عبارات و اصطلاحات چرند و پرند دهخدا را منتشر کرده است. ۵ سال سرویراستار انتشارات امیرکبیر بوده و ۲ سال ویراستار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.او از سال ۸۷ با در اختیار گذاشتن جلد اول شاهنامه‌ی فردوسی به نثر، با نشرچشمه همکاری داشته است.

کتاب های علی شاهری

موزه معصومیت


شاهنامه فردوسی 15


شاهنامه فردوسی 16


شاهنامه فردوسی 13


شاهنامه فردوسی 12


شاهنامه فردوسی 9


فرزندان سیمرغ


شاهنامه فردوسی 10


شاهنامه فردوسی 14