سینا دادخواه

سینا دادخواه

سینا دادخواه متولد 1363 و کارشناس مهندسی عمران است. تمرکز دادخواه در سال‌های اخیر، بر داستان‌نویسی استوار بوده است. در همین راستا، دو رمان «یوسف‌آباد، خیابان سی و سوم» و «زیباتر» از او توسط نشرچشمه منتشر شده‌ که به چاپ‌های متعدد رسیده‌اند. در زمینه‌ی مطالعات شهری و تهران‌پژوهی نیز کتابی را با عنوان «آشیانه‌ی خرس» زیر چاپ دارد. از دادخواه تاکنون مقالات متعددی در نشریات معتبر کشور در زمینه‌ی ریخت‌شناسی فرهنگ شهری و کنکاش در تاریخ دهه 80 به چاپ رسیده است.

کتاب های سینا دادخواه