جین هوپ

جین هوپ

جین هوپ نویسنده ، هنرمند تجسمی و معلمی است که نزد مرحوم چگیام ترونگپا رینپوچ تحصیل کرده است. او در لندن و ولز شمالی زندگی می کند.

کتاب های جین هوپ

جستجوگر