کری دان

کری دان

کری دان روزنامه نگار و دانشگاهی است که از سال 2005 ، تحقیق ، تدریس و تمرین حرفه ای را با هم تلفیق کرده است. علایق تحقیقاتی وی شامل هواداری ، ورزش ، فمینیسم و ​​مصرف فرهنگ عامه است.

کتاب های کری دان

مستطیل جنسیت نگر