امید بیگدلی

امید بیگدلی

امید بیگدلی متولد سال 1365 ، شاعر اجتماعی معاصر ایرانی می باشد.

کتاب های امید بیگدلی

کسی در دریا آتش روشن کرده