اشلی پایپر

اشلی پایپر

اشلی پایپر (Ashlee Piper) یک استراتژیست سیاسی، متخصص و نویسنده و شخصیتهای تلویزیونی وگان است که در زمینه زندگی وگانی قرار دارد و کار خود را در / روی GLAMOR ، پالایشگاه29 ، آپارتمان درمانی، طراحی * اسفنج، بهداشت زنان، نمایشگر خواننده، تخته سیاه، ذهن بدن سبز در BC ، CBS ، ABC ، و FOX News ، برای ذکر چند مورد نشان داده است. کتاب او در مورد زندگی شیک و پایدار ، Sh * t: Give Good. بهتر زندگی کنید. سیاره را نجات دهید. (Running Press) در ژوئن 2018 منتشر شد.

کتاب های اشلی پایپر

محل سگ بگذارید لطفا!