رابرت لاملی

رابرت لاملی

من قبل از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در مرکز مطالعات فرهنگی معاصر (CCCS) در دانشگاه بیرمنگام ، تاریخ مدرن را در دانشگاه آکسفورد تحصیل کردم و پس از آن دکترای جنبش های اجتماعی و فرهنگی در ایتالیا ، 1978-78 ، تحت نظارت ریچارد جانسون در آکسفورد من ریچارد کاب را به عنوان مربی خود برای موضوع ویژه انقلاب فرانسه داشتم و مرتباً در کنفرانس های کارگاه تاریخ روسکین که توسط رافائل ساموئل آغاز شد شرکت کردم. 

کتاب های رابرت لاملی

هنر فقیر